5. saziv Hrvatskoga sabora (22.12.2003. - 11.1.2008.)

IV. izborna jedinica

Izabrani zastupnici

Drmić, Ivan (HDSSB)
Herman, Vilim (SBHS)
Majdenić, Nevenka (HDZ, zamjenica Ivice Buconjića)
Tomić, Tomislav (HDZ, zamjenik Mate Štimca)
IV. izborna jedinica obuhvaća Virovitičko-podravsku županiju i Osječko-baranjsku županiju, i to:
- područje Virovitičko-podravske županije u cijelosti,
- područje Osječko-baranjske županije u cijelosti.