7. saziv Hrvatskoga sabora (22.12.2011. - 28.12.2015.)

Furio Radin (NZ)

Radin, Furio

Rođen je 1. lipnja 1950. u Puli. Završio Filozofski fakultet u Zagrebu (VSS - diplomirani psiholog, doktor znanosti).

Početak obnašanja zastupničkog mandata:

22.12.2011.

Datum završetka mandata:

28.12.2015.

Stranačka pripadnost:

Nezavisni

Članstvo u međuparlamentarnim skupinama prijateljstva:

Zastupa manjinu:

talijansku

Izabran:

  • neovisni kandidat

Izborna jedinica: