4. saziv Hrvatskoga sabora (2.2.2000. - 22.12.2003.)

Furio Radin (NZ)

Radin, Furio

Rođen je 1. lipnja 1950. u Puli. Završio Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu (VSS - diplomirani psiholog; doktorat u polju društvenih znanosti - polje psihologije).

Početak obnašanja zastupničkog mandata:

02.02.2000.

Datum završetka mandata:

22.12.2003.

Stranačka pripadnost:

Nezavisni

Članstvo u međuparlamentarnim skupinama prijateljstva:

Zastupa manjinu:

talijansku

Izabran:

  • neovisni kandidat

Izborna jedinica: