8. saziv Hrvatskoga sabora (28.12.2015. - 14.10.2016.)

Tomislav Panenić (Most)

Panenić, Tomislav

Rođen je 12. ožujka 1973. u Nürtingenu (Njemačka). Završio Ekonomski fakultet u Osijeku (VSS - sveučilišni specijalist poduzetništva).

Početak obnašanja zastupničkog mandata:

28.12.2015.

Datum završetka mandata:

14.10.2016.

Promjene tijekom zastupničkog mandata:

  • zastupniku je započelo mirovanje mandata danom 22. siječnja 2016.; zamjenica zastupnika je Ružica Vukovac

Stranačka pripadnost:

Izabran:

  • lista Mosta nezavisnih lista

Izborna jedinica: