8. saziv Hrvatskoga sabora (28.12.2015. - 14.10.2016.)

V. izborna jedinica

Izabrani zastupnici

Culej, Stevo (HDZ)
Ćorić, Pero (HSP AS)
Maksimčuk, Ljubica (HDZ, zamjenica Danijela Marušića)
Vlaović, Davor (HSS, zamjenik Bože Galića)
V. izborna jedinica obuhvaća Požeško-slavonsku županiju, Brodsko-posavsku županiju i Vukovarsko-srijemsku županiju, i to:
- područje Požeško-slavonske županije u cijelosti,
- područje Brodsko-posavske županije u cijelosti,
- područje Vukovarsko-srijemske županije u cijelosti.