9. saziv Hrvatskoga sabora (14.10.2016.)

Tomislav Panenić (NLM)

Panenić, Tomislav

Rođen je 12. ožujka 1973. u Nürtingenu (Njemačka). Završio Ekonomski fakultet u Osijeku (VSS - sveučilišni specijalist poduzetništva). 

Kontakt:
Klub zastupnika Nezavisne liste mladih
Telefon: 01/4569-481; 01/4569-414
e-mail: kznlm@sabor.hr

 

Početak obnašanja zastupničkog mandata:

14.10.2016.

Promjene tijekom zastupničkog mandata:

  • zastupnik je 19. lipnja 2019. prestao biti članom stranke Most nezavisnih lista te je nastavio obnašati zastupnički mandat kao nezavisni zastupnik
  • zastupnik je 29. travnja 2020. prestao biti nezavisnim zastupnikom te je nastavio obnašati zastupničku dužnost kao član stranke Nezavisna lista mladih

Stranačka pripadnost:

Dužnosti u saboru:

Prethodne dužnosti u saboru:

Članstvo u međuparlamentarnim skupinama prijateljstva:

Izabran:

  • lista Mosta nezavisnih lista

Izborna jedinica: