9. saziv Hrvatskoga sabora (14.10.2016. - 22.7.2020.)

Božica Makar (HNS)

Makar, Božica

Rođena je 12. studenoga 1959. u Varaždinu. Diplomirala na Fakultetu organizacije i informatike u Varaždinu, Sveučilište u Zagrebu (VSS - diplomirana ekonomistica).

Početak obnašanja zastupničkog mandata:

14.10.2016.

Datum završetka mandata:

22.07.2020.

Promjene tijekom zastupničkog mandata:

  • zastupnici je započeo mandat dana 14. listopada 2016. kao zamjenici zastupnika Predraga Štromara

Dužnosti u saboru:

Prethodne dužnosti u saboru:

Članstvo u međuparlamentarnim skupinama prijateljstva:

Izabrana:

  • lista Socijaldemokratske partije Hrvatske, Hrvatske narodne stranke – liberalnih demokrata, Hrvatske seljačke stranke i Hrvatske stranke umirovljenika

Izborna jedinica: