9. saziv Hrvatskoga sabora (14.10.2016. - 22.7.2020.)

Odbor za turizam

O odboru

Djelokrug rada

– poslovi utvrđivanja i praćenja provođenja politike, a u postupku donošenja zakona i drugih propisa Odbor ima prava i dužnosti matičnoga radnog tijela u područjima koja se odnose na:
– koncepciju i strategiju razvoja hrvatskog turizma
– utvrđivanje i praćenje provedbe politike turističkog razvoja Republike Hrvatske
– ugostiteljsku i turističku djelatnost i s njima neposredno vezane djelatnosti
– praćenje koncesija u turizmu
– razvojne programe u turizmu od osobite važnosti za gospodarski razvoj Republike Hrvatske
– utvrđivanje i praćenje provedbe politike zaštite i očuvanja kakvoće turističkog prostora.

Članstvo

Imenovani članovi

mr. sc. Andrea Tomić, iz reda javnih, znanstvenih i stručnih djelatnika
dr. sc. Dora Smolčić Jurdana, iz reda javnih, znanstvenih i stručnih djelatnika
Dragan Magaš, iz reda javnih, znanstvenih i stručnih djelatnika

Sjednice

Ukupno rezultata: 0
Kliknite Pretraži ili odaberite dodatni filter.

Ostale aktivnosti