9. saziv Hrvatskoga sabora (14.10.2016.)

Miro Kovač (HDZ)

Kovač, Miro

Rođen je 20. rujna 1968. u Splitu. Na Sveučilištu Sorbonne Nouvelle u Parizu stekao doktorat na području humanističkih znanosti u polju povijesti (VSS - doktor povijesnih znanosti). 

Kontakt: 
Klub zastupnika Hrvatske demokratske zajednice 
Telefon: 01/ 4569 477; 01/4569 537 
Faks: 01/4569 314 
e-mail: klubhdz@sabor.hr

Početak obnašanja zastupničkog mandata:

14.10.2016.

Promjene tijekom zastupničkog mandata:

  • zastupniku je započelo mirovanje mandata danom 14. listopada 2016.; zamjenik zastupnika je Martin Baričević
  • zastupniku je prestalo mirovanje dana 27. listopada 2016.

Stranačka pripadnost:

Dužnosti u saboru:

Prethodne dužnosti u saboru:

Izabran:

  • lista Hrvatske demokratske zajednice

Izborna jedinica: