7. saziv Hrvatskoga sabora (22.12.2011. - 28.12.2015.)

Nadica Jelaš (SDP)

Jelaš, Nadica

Rođena je 24. veljače 1957. u Nedelišću. Završila Fakultet organizacije i informatike u Varaždinu (VSS - diplomirana ekonomistica).

Početak obnašanja zastupničkog mandata:

22.12.2011.

Datum završetka mandata:

28.12.2015.

Stranačka pripadnost:

Dužnosti u saboru:

Članstvo u međuparlamentarnim skupinama prijateljstva:

Izabrana:

  • lista Socijaldemokratske partije Hrvatske - Hrvatske narodne stranke - Liberalnih demokrata - Istarskog demokratskog sabora - Hrvatske stranke umirovljenika

Izborna jedinica: