7. saziv Hrvatskoga sabora (22.12.2011. - 28.12.2015.)

Odbor za financije i državni proračun

O odboru

Djelokrug rada

– poslovi utvrđivanja i praćenja provođenja politike, a u postupku donošenja zakona i drugih propisa Odbor ima prava i dužnosti matičnoga radnog tijela u područjima koja se odnose na:
– sustav financiranja javnih potreba u Republici Hrvatskoj
– državni proračun, završni račun državnog proračuna i fondove
– izvješća Državnog ureda za reviziju o obavljenim revizijama
– porezni sustav i poreznu politiku
– financijske odnose s inozemstvom
– devizni sustav
– kreditne odnose s inozemstvom
– carinski sustav
– kreditni i bankarski sustav
– državni trezor i riznicu
– vrijednosne papire
– novčani i monetarni sustav
– Hrvatsku narodnu banku
– sustav osiguranja imovine i osoba te druga pitanja proračuna i financija
– pitanje ustrojstva, djelokruga i načina rada državne revizije i Financijske agencije.

Odbor raspravlja o prijedlozima zakona kojima se stvaraju materijalne obveze i o svojim mišljenjima, stajalištima i prijedlozima izvještava Sabor.

Članstvo

Imenovani članovi

dr. sc. Anto Bajo, iz reda predstavnika znanstvenih i stručnih institucija
dr. sc. Zoran Bohaček, iz reda predstavnika Hrvatske udruge poslodavaca
mr. Vanja Dominović, iz reda predstavnika Hrvatske gospodarske komore
Marija Duljković, iz reda predstavnika sindikata više razine
dr. sc. Nikola Mijatović, iz reda predstavnika znanstvenih i stručnih institucija
dr. sc. Petar Sindičić, iz reda predstavnika znanstvenih i stručnih institucija

Sjednice

Ukupno rezultata: 0
Kliknite Pretraži ili odaberite dodatni filter.