9. saziv Hrvatskoga sabora (14.10.2016.)

IV. izborna jedinica

Izabrani zastupnici

Čikotić, Sonja (Most, zamjenica Miroslava Šimića)
Čuraj, Stjepan (HNS, zamjenik Ivana Vrdoljaka)
Mikulić, Domagoj (HDZ, zamjenik Ivana Anušića)
IV. izborna jedinica obuhvaća Virovitičko-podravsku županiju i Osječko-baranjsku županiju, i to:
- područje Virovitičko-podravske županije u cijelosti,
- područje Osječko-baranjske županije u cijelosti.