9. saziv Hrvatskoga sabora (14.10.2016.)

Stjepan Čuraj (HNS)

Čuraj, Stjepan

Rođen je 19. prosinca 1980. u Osijeku. Završio Ekonomski fakultet u Osijeku, stručni studij ekonomije i Pravni fakultet u Osijeku, stručni specijalistički studij javne uprave (VSS). 

Kontakt:
Klub zastupnika Hrvatske narodne stranke - liberalnih demokrata
Tajnica Kluba: Suzana Žunić
Telefon: 01/45 69 536
Faks: 01/45 69 473
e-mail: klubhns@sabor.hr

Početak obnašanja zastupničkog mandata:

09.06.2017.

Promjene tijekom zastupničkog mandata:

  • zastupniku je mandat započeo 9. lipnja 2017. kao zamjeniku zastupnika Ivana Vrdoljaka

Prethodne dužnosti u saboru:

Članstvo u međuparlamentarnim skupinama prijateljstva:

Izabran:

  • lista Socijaldemokratske partije Hrvatske, Hrvatske narodne stranke - liberalnih demokrata, Hrvatske seljačke stranke i Hrvatske stranke umirovljenika

Izborna jedinica: