9. saziv Hrvatskoga sabora (14.10.2016.)

Ana-Marija Petin (HSS)

Petin, Ana-Marija

Rođena je 7. lipnja 1976. u Našicama. Završila Ekonomski fakultet u Osijeku (VSS - diplomirana ekonomistica). 

Kontakt: 
Klub zastupnika Hrvatske seljačke stranke
Telefon: 01 6303 722
Faks: 01 6303 901
e-mail: klubhss@sabor.hr
 

Početak obnašanja zastupničkog mandata:

14.10.2016.

Stranačka pripadnost:

Dužnosti u saboru:

Članstvo u međuparlamentarnim skupinama prijateljstva:

Izabrana:

  • lista Socijaldemokratske partije Hrvatske, Hrvatske narodne stranke - liberalnih demokrata, Hrvatske seljačke stranke i Hrvatske stranke umirovljenika

Izborna jedinica: