7. saziv Hrvatskoga sabora (22.12.2011. - 28.12.2015.)

Dragutin Glavina (HNS)

Glavina, Dragutin

Rođen je 30. rujna 1945. u Prelogu. Završio Srednju ekonomsku školu u Čakovcu (SSS - ekonomski tehničar).

Početak obnašanja zastupničkog mandata:

23.12.2011.

Datum završetka mandata:

28.12.2015.

Promjene tijekom zastupničkog mandata:

  • zastupniku je započeo mandat 23. prosinca 2011. kao zamjeniku zastupnika Radimira Čačića

Dužnosti u saboru:

Članstvo u međuparlamentarnim skupinama prijateljstva:

Izabran:

  • lista Socijaldemokratske partije Hrvatske - Hrvatske narodne stranke - Liberalnih demokrata - Istarskog demokratskog sabora - Hrvatske stranke umirovljenika

Izborna jedinica: