4. saziv Hrvatskoga sabora (2.2.2000. - 22.12.2003.)

Valter Drandić (IDS)

Drandić, Valter

Rođen je 7. kolovoza 1956. u Puli. Završio Višu ekonomsku školu u Puli.

Početak obnašanja zastupničkog mandata:

02.02.2000.

Datum završetka mandata:

22.12.2003.

Stranačka pripadnost:

Dužnosti u saboru:

Članstvo u međuparlamentarnim skupinama prijateljstva:

Izabran:

  • lista Istarskog demokratskog sabora, Hrvatske seljačke stranke, Liberalne stranke, Hrvatske narodne stranke i Akcije socijaldemokrata Hrvatske

Izborna jedinica: