7. saziv Hrvatskoga sabora (22.12.2011. - 28.12.2015.)

Nada Čavlović Smiljanec (SDP)

Čavlović Smiljanec, Nada

Rođena je 7. studenoga 1959. u Virovitici. Završila Pravni fakultet u Zagrebu (VSS - diplomirana pravnica).

Početak obnašanja zastupničkog mandata:

22.12.2011.

Datum završetka mandata:

28.12.2015.

Promjene tijekom zastupničkog mandata:

  • zastupnici je započelo mirovanje mandata danom 1. siječnja 2012.; zamjenica zastupnice od 18. siječnja 2012. je Sandra Petrović Jakovina, a od 5. srpnja 2013. Marijana Živko
  • zastupnici je prestalo mirovanje mandata danom 16. svibnja 2014.

Stranačka pripadnost:

Dužnosti u saboru:

Prethodne dužnosti u saboru:

Izabrana:

  • lista Socijaldemokratske partije Hrvatske - Hrvatske narodne stranke - Liberalnih demokrata - Istarskog demokratskog sabora - Hrvatske stranke umirovljenika

Izborna jedinica: