7. saziv Hrvatskoga sabora (22.12.2011. - 28.12.2015.)

Odbor za pravosuđe

O odboru

Djelokrug rada

– poslovi utvrđivanja i praćenja provođenja politike, a u postupku donošenja zakona i drugih propisa Odbor ima prava i dužnosti matičnoga radnog tijela u područjima koja se odnose na: 
– osnivanje, ustrojstvo, djelokrug i način rada sudova 
– osnivanje, ustrojstvo, djelokrug i način rada državnog odvjetništva 
– osnivanje, ustrojstvo, djelokrug i način rada prekršajnih sudova i drugih tijela ovlaštenih za vođenje prekršajnog postupka 
– ustrojstvo, djelokrug i način rada Državnoga sudbenog vijeća 
– davanje prethodnog mišljenja u postupku izbora i razrješenja predsjednika Vrhovnog suda Republike Hrvatske 
– davanje prethodnog mišljenja o imenovanju i razrješenju Glavnoga državnog odvjetnika Republike Hrvatske 
– predlaganje kandidata za izbor dvaju članova Državnog sudbenog vijeća iz reda zastupnika 
– predlaganje kandidata za izbor dvaju članova Državnoodvjetničkog vijeća iz reda zastupnika 
– ustrojstvo, djelokrug i način rada javnog bilježništva 
– ustrojstvo i način rada odvjetništva 
– pitanja vlasničkih i drugih stvarnopravnih odnosa, obveznih i drugih građanskopravnih odnosa 
– uređivanje kaznenoga materijalnog i postupovnog prava te prekršajnog prava i izvršavanje kaznenih sankcija 
– pitanja amnestije i pomilovanja 
– uređivanje sudskih postupaka 
– besplatnu pravnu pomoć i probaciju 
– druga pitanja pravosuđa.

Članstvo

Imenovani članovi

Danijel Kardum, iz reda javnih, znanstvenih i stručnih djelatnika
dr. sc. Mihajlo Dika, iz reda javnih, znanstvenih i stručnih djelatnika
dr. sc. Berislav Pavišić, iz reda javnih, znanstvenih i stručnih djelatnika
Katarina Ćosić, iz reda javnih, znanstvenih i stručnih djelatnika
Dražen Bošnjaković, iz reda javnih, znanstvenih i stručnih djelatnika
Ljiljana Levatić-Uskoković, iz reda javnih, znanstvenih i stručnih djelatnika

Sjednice

Ukupno rezultata: 0
Kliknite Pretraži ili odaberite dodatni filter.