9. saziv Hrvatskoga sabora (14.10.2016.)

Milorad Batinić (HNS)

Batinić, Milorad

Rođen je 7. rujna 1957. u Varaždinu. Završio Šumarski fakultet u Zagrebu (VSS - diplomirani inženjer šumarstva).

Kontakt:
Klub zastupnika Hrvatske narodne stranke - liberalnih demokrata
Telefon: 01/45 69 536
Faks: 01/45 69 473
e-mail: klubhns@sabor.hr

Početak obnašanja zastupničkog mandata:

14.10.2016.

Prethodne dužnosti u saboru:

Izabran:

  • lista Socijaldemokratske partije Hrvatske, Hrvatske narodne stranke - liberalnih demokrata, Hrvatske seljačke stranke i Hrvatske stranke umirovljenika

Izborna jedinica: