9. saziv Hrvatskoga sabora (14.10.2016.)

Ivan Anušić (HDZ)

Anušić, Ivan

Rođen je 13. listopada 1973. u Osijeku. Završio Kineziološki fakultet u Zagrebu (VŠS - viši sportski trener sportske rekreacije).

 Kontakt:
Klub zastupnika Hrvatske demokratske zajednice
Telefon: 01/4569 477; 01/4569 537
Faks: 01/4569 314
e-mail: klubhdz@sabor.hr

Početak obnašanja zastupničkog mandata:

14.10.2016.

Promjene tijekom zastupničkog mandata:

  • zastupniku je započelo mirovanje mandata dana 9. lipnja 2017.; zamjenik zastupnika je Domagoj Mikulić

Stranačka pripadnost:

Prethodne dužnosti u saboru:

Izabran:

  • lista Hrvatske demokratske zajednice

Izborna jedinica: