6. saziv Hrvatskoga sabora (11.1.2008. - 22.12.2011.)

Odbor za razvoj i obnovu

O odboru

Djelokrug rada

U djelokrugu su Odbora za razvoj i obnovu poslovi utvrđivanja i praćenja provođenja politike, a u postupku donošenja zakona i drugih propisa ima prava i dužnosti matičnoga radnog tijela u područjima koje se odnose na:
- koncepciju i strategiju gospodarskog razvoja Republike Hrvatske
- gospodarski razvoj svih krajeva Republike Hrvatske, a posebice onih koji zaostaju u gospodarskom razvoju,
- obnovu i razvoj područja na kojima su se odvijale ratne operacije ili koja su neposredno pogođena ratnim razaranjima i pustošenjima,
- obnovu ratom razrušenih gospodarskih objekata,
- gospodarske čimbenike, razvoj poduzetništva, investicijska ulaganja od osobitog značaja za Republiku Hrvatsku,
- druga pitanja gospodarske politike, obnove i razvoja

Članstvo

Imenovani članovi

Dubravko Čorak, iz reda predstavnika sindikata više razine
Emil Kuhtić, iz reda predstavnika Hrvatske udruge poslodavaca
Jasna Borić, iz reda predstavnika Hrvatske gospodarske komore
Dragutin Ranogajec, iz reda predstavnika Hrvatske obrtničke komore
dr. sc. Gojko Bežovan, iz reda predstavnika znanstvenih i stručnih institucija
dr. sc. Franjo Tomić, iz reda predstavnika znanstvenih i stručnih institucija

Sjednice

Ukupno rezultata: 0
Kliknite Pretraži ili odaberite dodatni filter.

Ostale aktivnosti