6. saziv Hrvatskoga sabora (11.1.2008. - 22.12.2011.)

Damir Kajin (IDS)

Kajin, Damir

Rođen je 3. veljače 1962. u Kopru (Slovenija). Završio Upravnu školu (SSS – upravni referent).

Početak obnašanja zastupničkog mandata:

11.01.2008.

Datum završetka mandata:

22.12.2011.

Stranačka pripadnost:

Izabran:

  • lista Istarskog demokratskog sabora

Izborna jedinica: