Proračunski dokumenti Hrvatskoga sabora za 2023. godinu

Proračun Hrvatskoga sabora - Financijski plan za 2023. godinu i projekcije za 2024. i 2025. godinu - obrazloženje (PDF)

1. Financijski plan za 2023. godinu i projekcije za 2024. i 2025. godinu - Opći dio (PDF, XLS)

2. Financijski plan za 2023. godinu i projekcije za 2024. i 2025. godinu - Posebni dio (PDF, XLS)

3. Financijski plan za 2023. godinu i projekcije za 2024. i 2025. godinu - Plan prihoda (PDF, XLS)

4. Financijski plan za 2023. godinu i projekcije za 2024. i 2025. godinu - Plan rashoda (PDF, XLS)

5. Financijski plan za 2023. godinu i projekcije za 2024. i 2025. godinu - Rashodi prema izvorima financiranja (PDF, XLS)

6. Financijski plan za 2023. godinu i projekcije za 2024. i 2025. godinu - Rashodi prema funkcijskoj klasifikaciji (PDF, XLS)

7. Financijski plan za 2023. godinu i projekcije za 2024. i 2025. godinu - Račun financiranja (PDF, XLS)

7. a. Obrazloženje općeg dijela financijskog plana za razdoblje 2023. - 2025. (PDF

Obrazac za sudjelovanje u izradi financijskog plana proračunskog korisnika (PDF)