Godišnje izvješće o radu Službe za građane za 2019. godinu

Posjeti Hrvatskome saboru

U 2019. godini Hrvatski sabor je posjetilo, razgledalo, te sudjelovalo u edukativnim programima 24.584 osoba u 578 organiziranih skupina od kojih je 10.144 prisustvovalo i nekoj od plenarnih sjednica.

Najveći broj posjetitelja bili su učenici osnovnih škola, njih 9.928. Slijede učenici srednjih škola (7.588) te 1.664 studenata hrvatskih sveučilišta. 

Isto tako, Hrvatski sabor u 2019. godini posjetili su članovi različitih udruga građana, te izaslanstva u radnim i službenim posjetima Hrvatskoj, Hrvatskome saboru i njegovim dužnosnicima, radnim tijelima, te klubovima zastupnika. Takvih posjetitelja bilo je svukupno 2.398. Protokolarni dužnosnički posjeti obuhvatili su 46 osoba u 6 grupa u organizaciji Protokola Hrvatskoga sabora.

Hrvatski sabor posjetilo je i 1.295 stranih studenata i učenika u okviru studijskog boravka u Republici Hrvatskoj, te druge kategorije stranih državljana u pojedinačnim ili grupnih posjetama Hrvatskome saboru.

Neposredna komunikacija s građanima

Osim poslova na organizaciji posjeta Hrvatskome saboru, Služba radi i na intenziviranju neposredne komunikacije sa građanima čiji se najveći dio odvija putem telefona i elektroničke pošte. Ovisno o sadržaju pitanja, Služba ili samostalno odgovara na upit ili posreduje između građana i zastupnika ili radnog tijela Hrvatskog sabora.  

U izvještajnom razdoblju, Službi za građane, bilo putem web obrasca ili izravno putem e-pošte gradjani@sabor.hr, obratilo se ukupno 1.017 građana, čija obraćanja možemo razvrstati u dvije kategorije: upiti odnosno komentari, žalbe, prijedlozi i sugestije. 

Iz prve kategorije upita, zaprimili smo ukupno 349 pitanja. Dio tih obraćanja građana odnosi se na upite zastupnicima koje Služba samo administrira odnosno prosljeđuje zastupnicima, bez povratne informacije je li građanima odgovoreno i takvih je upita bilo 132. Ostali upiti, njih 217, odnose se na pitanja građana Službi izravno putem e-pošte.

U drugoj kategoriji bilo je ukupno 668 komentara, žalbi, prijedloga i sugestija, upućenih putem e-pošte.

Edukativni programi

Uz kontinuirani rad na posjetima Hrvatskome saboru i komunikaciji s građanima, Služba za građane je tijekom 2019. godine organizirala i nekoliko tematskih edukativnih programa. 

Tako je 1. ožujka 2019. godine Služba realizirala šesto po redu on-line kviz natjecanje učenika osnovnih škola pod nazivom „Koliko poznaješ Hrvatski sabor?“, na kojem je sudjelovalo 54 osnovnih škola iz cijele Hrvatske i 324 učenika 6.,7. i 8. razreda, koji su odgovarali na pitanja proizašla iz nastavnog plana povijesti za osnovne škole. 

Služba za građane kontinuirano nastavlja suradnju sa srednjim školama koje posjećuju Hrvatski sabor u realizaciji kurikuluma nastavnog predmeta Politika i gospodarstvo te u povezanosti sa drugim predmetima i međupredmetnim temama iz područja obrazovanja i odgoja mladih za aktivno i odgovorno građanstvo. Tako je 13. svibnja 2019. godine u Sabornici Hrvatskoga sabora održana sedma Simulirana sjednica Sabora za učenike srednjih škola, na kojoj je sudjelovalo 138 učenika iz 23 srednje škole iz svih dijelova Hrvatske.

Služba za građane pomogla je i u organizaciji trećeg po redu simuliranog zasjedanja Sabora kojeg pripremaju studenti Sveučilišta u Zagrebu, ponajviše studenti s Pravnog fakulteta, Ekonomskog fakulteta i Fakulteta političkih znanosti u Zagrebu. Sjednica je održana u Sabornici, 4. ožujka 2019., a sudjelovalo je 130 studenata. 

Statistički pregled posjeta 2019.