39. sjednica Odbora za zdravstvo i socijalnu politiku

dvorana Ivana Mažuranića

Predloženi dnevni red je:    
1. PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O SIGURNOSTI PROMETA NA CESTAMA, prvo čitanje, P. Z. E. 214;
2. PRIJEDLOG ZAKONA O SOCIJALNOJ SKRBI, prvo čitanje, P. Z. E. br. 218;
3. PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O UDOMITELJSTVU, prvo čitanje, P. Z. br. 219;
4. PRIJEDLOG ZAKONA O DJELATNOSTI PSIHOTERAPIJE, prvo čitanje, P. Z. br. 220;
5. PRIJEDLOG ZAKONA O EDUKACIJSKO-REHABILITACIJSKOJ DJELATNOSTI, prvo čitanje, P. Z. br. 221;
6. PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O PSIHOLOŠKOJ DJELATNOSTI, prvo čitanje, P. Z. br. 222;
7. PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O DJELATNOSTI SOCIJALNOG RADA, prvo čitanje, P. Z. br. 223;
8. PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O SOCIJALNOPEDAGOŠKOJ DJELATNOSTI, prvo čitanje, P. Z. br. 224;
9. RAZNO.