13. sjednica Odbora za obranu

dvorana Ivana Mažuranića

Predloženi dnevni red je:
1.    PRIJEDLOG IZMJENA I DOPUNA DRŽAVNOG PRORAČUNA REPUBLIKE HRVATSKE ZA 2021. GODINU I PROJEKCIJA ZA 2022. I 2023. GODINU - predlagateljica: Vlada Republike Hrvatske; 
2.    KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O IZVRŠAVANJU DRŽAVNOG PRORAČUNA REPUBLIKE HRVATSKE ZA 2021. GODINU, drugo čitanje, P.Z. br. 202 - predlagateljica: Vlada Republike Hrvatske;
3.    RAZNO.