6. saziv Hrvatskoga sabora (11.1.2008. - 22.12.2011.)

Izaslanstvo Hrvatskoga sabora u Zajedničkom parlamentarnom odboru Republike Hrvatske - Europske unije

O izaslanstvu

Hrvatski je sabor na 3. sjednici 14. ožujka 2008. donio Odluku o imenovanju Izaslanstva Hrvatskoga sabora u Zajedničkom parlamentarnom odboru Republika Hrvatska - Europska unija. 

Zajednički parlamentarni odbor RH - EU, kao novi oblik suradnje i političkog dijaloga Hrvatskog sabora i Europskog parlamenta, uspostavljen je 10. ožujka 2004. godine, odlukom Europskog parlamenta. Ovom je odlukom realizirano načelo individualiziranog pristupa Europskog parlamenta Republici Hrvatskoj s kojom se do tada suradnja odvijala u okviru skupine zemalja Jugoistočne Europe.

Na temelju odredbi Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju između Republike Hrvatske i Europskih zajednica i njihovih država članica, zastupnici Hrvatskoga sabora i Europskoga parlamenta sastaju se i razmjenjuju gledišta u vremenskim razmacima koje utvrđuje Odbor. Sporazumom je također utvrđeno da se zajednički odbor oba parlamenta sastoji od izaslanstva zastupnika Hrvatskoga sabora s jedne i izaslanstva zastupnika Europskoga parlamenta s druge strane. Sporazumom je propisano da Odborom naizmjence predsjedaju voditelji izaslanstava Hrvatskoga sabora i Europskog parlamenta, a u skladu s odredbama koje se utvrđuju u njegovim pravilima postupka, koje donosi sam Odbor.