6. saziv Hrvatskoga sabora (11.1.2008. - 22.12.2011.)

Mirando Mrsić (SDP)

Mrsić, Mirando

Rođen je 14. listopada 1959. u Splitu. Završio Medicinski fakultet u Zagrebu (VSS – doktor medicine, specijalist internist – hematolog, doktorat iz biomedicinskih znanosti).

Početak obnašanja zastupničkog mandata:

11.01.2008.

Datum završetka mandata:

22.12.2011.

Stranačka pripadnost:

Izabran:

  • lista Socijaldemokratske partije Hrvatske

Izborna jedinica: