6. saziv Hrvatskoga sabora (11.1.2008. - 22.12.2011.)

Marijana Petir (HSS)

Petir, Marijana

Rođena je 4. listopada 1975. u Kutini. Završila Prirodoslovno-matematički fakultet u Zagrebu i Katoličko-bogoslovni fakultet u Zagrebu (VSS - profesorica biologije, teologinja). 

Početak obnašanja zastupničkog mandata:

11.01.2008.

Datum završetka mandata:

22.12.2011.

Stranačka pripadnost:

Članstvo u međuparlamentarnim skupinama prijateljstva:

Izabrana:

  • lista Hrvatske seljačke stranke i Hrvatske socijalno-liberalne stranke

Izborna jedinica: