7. saziv Hrvatskoga sabora (22.12.2011. - 28.12.2015.)

Izaslanstvo Hrvatskoga sabora u Parlamentarnoj skupštini Vijeća Europe

O izaslanstvu

Hrvatski je sabor na 3. sjednici 24. veljače 2012. donio Odluku o izboru Izaslanstva Hrvatskoga sabora u Parlamentarnoj skupštini Vijeća Europe. 

Republika Hrvatska je postala punopravnom članicom Vijeća Europe 6. studenoga 1996. godine. Otada njezini predstavnici redovito sudjeluju u radu više od pedeset stalnih i ad hoc tijela Vijeća Europe, te na raznim stručnim skupovima u Strasbourgu, u zemljama članicama i u Hrvatskoj. Od ulaska u punopravno članstvo, hrvatski predstavnici redovito i aktivno sudjeluju na sastancima Odbora ministara (jednom godišnje sastaju se na razini ministara vanjskih poslova, a svakoga tjedna na razini veleposlanika, stalnih predstavnika zemalja članica pri Vijeću Europe), a zastupnici – članovi Izaslanstva Hrvatskoga sabora sudjeluju u radu Parlamentarne skupštine Vijeća Europe.

Skupština se bavi aktualnim pitanjima međunarodne politike, kao i drugim pitanjima vezanim uz probleme suvremenih europskih društava ali i europskog susjedstva. Temeljni ciljevi Parlamentarne skupštine Vijeća Europe su razvoj demokracije i zaštita ljudskih prava, što ona postiže aktivnostima usmjerenima na jačanje pravnog sustava i pravne države, slobode medija, na razvoj obrazovanja, zaštitu kulture i okoliša, kao i na razvoj demokracije na lokalnoj razini. Parlamentarna skupština Vijeća Europe savjetodavno je tijelo, a njeni članovi, osim u plenumu, sudjeluju u radu osam odbora kao i u promatračkim misijama PSVE koje nadgledaju provođenje izbora u zemljama članicama Vijeća Europe. PSVE u okviru svojih ovlasti ima biranje sudaca Europskog suda za ljudska prava, a članovi Skupštine biraju i glavnog tajnika Vijeća Europe. 

Izaslanstvo Hrvatskoga sabora u Parlamentarnoj skupštini Vijeća Europe ima poslovnički status radnog tijela.