7. saziv Hrvatskoga sabora (22.12.2011. - 28.12.2015.)

Nansi Tireli (Hrvatski laburisti - Stranka rada)

Tireli, Nansi

Rođena je 26. veljače 1965. u Vinežu (Labin). Završila Veleučilište u Rijeci (stručna prvostupnica poduzetništva).

Početak obnašanja zastupničkog mandata:

22.12.2011.

Datum završetka mandata:

28.12.2015.

Stranačka pripadnost:

Prethodne dužnosti u saboru:

Članstvo u međuparlamentarnim skupinama prijateljstva:

Izabrana:

  • lista Hrvatskih laburista - Stranke rada

Izborna jedinica: