Zastupnici 9. saziva Hrvatskoga sabora

U rubrikama su prikazani statistički pokazatelji o aktualnoj zastupničkoj strukturi prema raspodjeli mandata, obrazovnoj strukturi, zastupljenosti spolova i dobi. 

Raspodjela mandata

Stranka

Broj zastupnika

Od toga

UKUPNO

Manjine

Dijaspora

N

%

HDZ

55

 

2

55

36,4

SDP

29

 

 

29

19,2

Nezavisni

16

5

1

16

10,6

Most

10

 

 

10

6,6

BM 365

5

 

 

5

3,3

GLAS

4

 

 

4

2,6

HNS

4

 

 

4

2,6

HSS

4

 

 

4

2,6

IDS

3

 

 

3

2,0

SDSS

3

3

 

3

2,0

HDS

2

 

 

2

1,3

Živi zid

2

 

 

2

1,3

HSU

2

    2 1,3

NHR

1

   

1

0,7

Demokrati

1

 

 

1

0,7

HRAST

1

 

 

1

0,7

HSLS

1

 

 

1

0,7

BLOK

1

 

 

1

0,7

HDSSB

1

 

 

1

0,7

NLM

1

 

 

1

0,7

PH

1

 

 

1

0,7

Reformisti

1

 

 

1

0,7

SNAGA

1

 

 

1

0,7

SIP

1

 

 

1

0,7

NP

1

   

1

0,7

UKUPNO:

151

8

3

151

100

Izvori podataka i obrada: Web redakcija, 13. veljače 2020.


 

Mandati_9_saziv

 

Obrazovna struktura

Stručna sprema

Muškaraca

Žena

Ukupno

%

visoka

viša

srednja

UKUPNO

90

24

114

75,5

17

2

19

12,6

16

2

18

11,9

123

28

151

100

Izvori podataka i obrada: Web redakcija, 13. veljače 2020.

 

obrazovna

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Od 114 zastupnika s visokom stručnom spremom

Muškaraca

Žena

Ukupno

% u ukupnom broju zastupnika

akademika

1

0

1

0,7

doktora

21

3

24

15,9

magistara

2

0

2

1,3

sveučilišnih specijalista

4

1

5

3,3

UKUPNO

28

4

32

21,2

Izvori podataka i obrada: Web redakcija, 13. veljače 2020.

 

Zastupljenost spolova

Stranka

Zastupnika

Zastupnica

Ukupno

HDZ

46

9

55

SDP

26

3

29

Nezavisni 

14

2

16

Most 

7

3

10

BM 365

3

2

5

GLAS

1

3

4

HNS

2

2

4

HSS

3

1

4

IDS

3

0

3

SDSS

2

1

3

Živi zid

1

1

2

HDS

2

0

2

HSU

2 0 2

NHR

0

1

1

Demokrati

1

0

1

HRAST

1

0

1

HSLS

1

0

1

BLOK

1

0

1

HDSSB

1

0

1

NLM

1

0

1

PH

1

0

1

Reformisti

1

0

1

SNAGA

1

0

1

NP

1

0

1

SIP

1

0

1

Ukupno

123

28

151

Izvori podataka i obrada: Web redakcija, 13. veljače 2020.

 

spol

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

spolovi

Dobne skupine

Dobna skupina

Zastupnici

Zastupnice

Ukupno

do 30 godina

1

0

1

31 do 40 godina

17

5

22

41 do 50 godina

39

12

51

51 do 60 godina

39

6

45

61 do 70 godina

22

5

27

71 godina i više

5

0

5

Ukupno:

123

28

151

Izvori podataka i obrada: Web redakcija, 13. veljače 2020.

 

dob


Podaci se odnose na aktivne zastupničke mandate, a osvježavaju se trenutačno, pri svakoj izmjeni u strukturi mandata.

Akronimi parlamentarnih stranaka i nezavisnih zastupnika u 9. sazivu

BLOK Blok za Hrvatsku

BM 365

Bandić Milan 365 - Stranka rada i solidarnosti

Demokrati

Demokrati

GLAS

Građansko-liberalni savez

HDS

Hrvatska demokršćanska stranka

HDSSB

Hrvatski demokratski savez Slavonije i Baranje

HDZ

Hrvatska demokratska zajednica

HNS

Hrvatska narodna stranka - liberalni demokrati

HRAST

HRAST - Pokret za uspješnu Hrvatsku

HSLS

Hrvatska socijalno-liberalna stranka

HSS

Hrvatska seljačka stranka

HSU

Hrvatska stranka umirovljenika

IDS

Istarski demokratski sabor

Most

Most nezavisnih lista

NHR

Neovisni za Hrvatsku

NLM

Nezavisna lista mladih

NP

Nova politika

NZ

nezavisni zastupnici

PH

Promijenimo Hrvatsku

Reformisti

Narodna stranka - Reformisti

SDP

Socijaldemokratska partija Hrvatske

SDSS

Samostalna demokratska srpska stranka

SIP

Stranka Ivana Pernara

SNAGA

Snaga - stranka narodnog i građanskog aktivizma

Živi zid

Živi zid