9. saziv Hrvatskoga sabora (14.10.2016. - 22.7.2020.)

Dragica Vranješ (HDZ)

Vranješ, Dragica

Rođena je 21. ožujka 1988. u Makarskoj. Završila Ekonomski fakultet u Splitu (VSS - magistra ekonomije).

Početak obnašanja zastupničkog mandata:

19.10.2016.

Datum završetka mandata:

07.02.2020.

Promjene tijekom zastupničkog mandata:

  • zastupnici je započeo mandat dana 19. listopada 2016. kao zamjenici zastupnika Milana Kujundžića
  • zastupnica je započela obnašanje zastupničkog mandata 19. listopada 2016. s prezimenom Roščić; dana 7. listopada 2018. promijenila je prezime u Vranješ
  • zastupnici je prestao mandat dana 7. veljače 2020. povratkom izabranog zastupnika Milana Kujundžića na zastupničku dužnost

Stranačka pripadnost:

Prethodne dužnosti u saboru:

Izabrana:

  • lista Hrvatske demokratske zajednice i Hrvatske demokršćanske stranke

Izborna jedinica: