Statistički pokazatelji o zastupnicima 8. saziva

Raspodjela mandata

Stranka

Broj zastupnika

Od toga

UKUPNO

Manjine

Dijaspora

 

%

BM 365

2

0

0

2

1,32

BUZ

1

0

0

1

0,66

HDS

1

0

0

1

0,66

HDSSB

2

0

0

2

1,32

HDZ

49

0

3

49

32,45

HL

2

0

0

2

1,32

HNS

9

0

0

9

5,96

HRAST

1

0

0

1

0,66

HRID

2

0

0

2

1,32

HSLS

2

0

0

2

1,32

HSP AS

3

0

0

3

1,99

HSS

1

0

0

1

0,66

HSU

2

0

0

2

1,32

IDS

3

0

0

3

1,99

Most

12

0

0

12

7,95

NLSP

1

0

0

1

0,66

NZ

9

6

0

9

5,96

PH

3

0

0

3

1,99

Reformisti

1

0

0

1

0,66

SDP

42

0

0

42

27,81

SDSS

2

2

0

2

1,32

Živi zid

1

0

0

1

0,66

UKUPNO:

151

8

3

151

100

Izvori podataka i obrada: Web redakcija, 4. kolovoza 2016.

 

Mandati

Dobne skupine

Dobna skupina

Zastupnika

Zastupnica

Ukupno:

do 30 godina

2

1

3

31 do 40 godina

20

8

28

41 do 50 godina

37

6

43

51 do 60 godina

45

12

57

61 do 70 godina

18

2

20

71 godina i više

0

1

1

Ukupno

121

30

151

Izvori podataka i obrada: Web redakcija, 4. kolovoza 2016.

 

Dobne skupine
Prosječna dob zastupnika prema stranačkoj pripadnosti na kraju saziva

Stranka

Prosječna dob

Broj mandata

Bottom of Form

HDS

69

1

Reformisti

67

1

HSU

65

2

NLSP

62

1

PH

59

3

SDSS

59

2

BUZ

57

1

HL

56

2

NZ

54

9

HSS

53

1

HNS

53

9

HSP AS

52

3

IDS

51

3

HDZ

50

49

HDSSB

50

2

SDP

47

42

HRAST

46

1

Most

46

12

HRID

45

2

HSLS

43

2

BM 365

38

2

Živi zid

26

1

 

52

151

Obrazovna struktura

Stručna sprema

Ukupno

Zastupnika

Zastupnica

%

visoka

113

90

23

74,8

viša

15

11

4

9,9

srednja

23

20

3

15,2

UKUPNO

151

121

30

100

Izvori podataka i obrada: Web redakcija, 4. kolovoza 2016.

 

Obrazovna struktura

 

Obrazovna struktura zastupnika 8. saziva prema stranačkoj pripadnosti

Stranka

VSS

VŠS

SSS

Ukupno

BM 365

0

0

2

2

BUZ

1

0

0

1

HDS

1

0

0

1

HDSSB

2

0

0

2

HDZ

34

7

8

49

HL

1

0

1

2

HNS

6

1

2

9

HRAST

1

0

0

1

HRID

2

0

0

2

HSLS

1

0

1

2

HSP AS

2

0

1

3

HSS

1

1

0

2

HSU

0

1

1

2

IDS

2

1

0

3

Most

11

0

1

12

NLSP

0

0

1

1

NZ

6

1

2

9

PH

2

0

1

3

Reformisti

1

0

0

1

SDP

37

3

2

42

SDSS

2

0

0

2

Živi zid

0

1

0

1

 

113

15

23

151

Izvori podataka i obrada: Web redakcija, 4. kolovoza 2016.

 

obrazovna_stranke
Postignuti akademski stupnjevi zastupnika prema stranačkoj pripadnosti

 

Stranka

akademik

dr.sc.

mr./mr.sc.

univ.spec.

Ukupno

BM 365

0

0

0

0

0

BUZ

0

0

0

0

0

HDS

0

0

0

0

0

HDSSB

0

0

0

0

0

HDZ

1

7

1

0

9

HL

0

0

0

0

0

HNS

0

1

0

0

1

HRAST

0

0

0

0

0

HRID

0

2

0

0

2

HSLS

0

0

0

0

0

HSP AS

0

0

0

0

0

HSS

0

0

0

0

0

HSU

0

0

0

0

0

IDS

0

0

0

0

0

Most

0

3

0

0

3

NLSP

0

0

0

0

0

NZ

0

2

0

0

2

PH

0

1

0

0

1

Reformisti

0

0

0

0

0

SDP

0

6

2

2

10

SDSS

0

1

0

0

1

Živi zid

0

0

0

0

0

Ukupno:

1

23

3

2

29

Izvori podataka i obrada: Web redakcija, 4. kolovoza 2016.

Zastupljenost spolova

Zastupljenost spolova

Stranka

Zastupnika

Zastupnica

Ukupno

BM 365

1

1

2

BUZ

1

0

1

HDS

1

0

1

HDSSB

2

0

2

HDZ

42

7

49

HL

2

0

2

HNS

3

6

9

HRAST

1

0

1

HRID

1

1

2

HSLS

2

0

2

HSP AS

3

0

3

HSS

1

0

1

HSU

1

1

2

IDS

3

0

3

Most

8

4

12

NLSP

1

0

1

NZ

6

3

9

PH

3

0

3

Reformisti

1

0

1

SDP

35

7

42

SDSS

2

0

2

Živi zid

1

0

1

UKUPNO:

121

30

151

%

80,13

19,87

100

Izvori podataka i obrada: Web redakcija, 4. kolovoza 2016.

 

Zastupljenost spolova

 

Zastupljenost spolova

 

Zastupljenost žena u Predsjedništvu, radnim tijelima, stalnim izaslanstvima i povjerenstvima Hrvatskoga sabora

Predsjedništvo Hrvatskoga sabora

Ukupno

Zastupnica

Zastupnica

 

6

2

0,333

 

Stalna izaslanstva Hrvatskoga sabora

Ukupno članova/zamjenika članova

Zastupnica voditeljica

Zastupnica članica/zamjenica

Zastupnica (%)

Izaslanstvo Hrvatskoga sabora u Parlamentarnoj skupštini OESS-a

6

0

1

16,7

Izaslanstvo Hrvatskoga sabora u Parlamentarnoj skupštini NATO-a

5

0

0

0

Izaslanstvo Hrvatskoga sabora u Parlamentarnoj skupštini Vijeća Europe

8

0

3

37,5

Izvršni odbor Nacionalne grupe Hrvatskoga sabora pri Interparlamentarnoj uniji

7

1

4

71,4

Izaslanstvo Hrvatskoga sabora u Parlamentarnoj skupštini Mediterana

6

1

1

33,3

Izaslanstvo Hrvatskoga sabora u Parlamentarnoj dimenziji Srednjoeuropske inicijative

5

0

0

0

Izaslanstvo Hrvatskoga sabora u Parlamentarnoj skupštini Unije za Mediteran

2

0

1

50

Hrvatskoga sabora u Parlamentarnoj skupštini SEECP-a

6

0

2

33,3

Ukupno

-

2

12

-

 

Radna tijela

Ukupan broj

Zastupnica predsjednica

Potpredsjednica

Članica

Zastupnica (%)

Odbor za Ustav, Poslovnik i politički sustav

10

0

0

2

20

Odbor za zakonodavstvo

10

0

0

1

10

Odbor za europske poslove

15

0

0

4

26,7

Odbor za vanjsku politiku

13

0

0

2

15,4

Odbor za unutarnju politiku i nacionalnu sigurnost

13

0

0

3

23,1

Odbor za obranu

12

0

0

2

16,7

Odbor za financije i državni proračun

13

0

1

1

15,4

Odbor za gospodarstvo

13

0

0

0

0

Odbor za turizam

13

0

0

5

38,5

Odbor za ljudska prava i prava nacionalnih manjina

15

0

0

1

6,7

Odbor za pravosuđe

12

0

0

1

8,3

Odbor za rad, mirovinski sustav i socijalno partnerstvo

13

0

0

7

53,8

Odbor za zdravstvo i socijalnu politiku

13

1

0

4

38,5

Odbor za obitelj, mlade i sport

13

0

0

5

38,5

Odbor za Hrvate izvan Republike Hrvatske

13

0

0

0

0

Odbor za ratne veterane

12

0

0

0

0

Odbor za prostorno uređenje i graditeljstvo

13

1

0

1

15,4

Odbor za zaštitu okoliša i prirode

13

0

1

2

23,1

Odbor za obrazovanje, znanost i kulturu

13

1

1

1

23,1

Odbor za poljoprivredu

13

0

0

1

7,7

Odbor za regionalni razvoj i fondove Europske unije

12

0

1

1

16,7

Odbor za pomorstvo, promet i infrastrukturu

13

0

0

1

7,7

Odbor za izbor, imenovanja i upravne poslove

13

0

0

3

23,1

Odbor za predstavke i pritužbe

12

0

0

0

0

Odbor za međuparlamentarnu suradnju

43

0

0

14

32,6

Odbor za informiranje, informatizaciju i medije

13

0

0

1

7,7

Odbor za ravnopravnost spolova

13

1

1

10

92,3

Odbor za lokalnu i područnu (regionalnu) samoupravu

13

0

0

1

7,7

Mandatno-imunitetno povjerenstvo

9

1

1

1

33,3

Ukupno

-

5

6

75

-

 

Druga radna tijela

Ukupno

Predsjednica

Potpredsjednica

Članica

 (%)

Nacionalno vijeće za praćenje provedbe Strategije suzbijanja korupcije

4

0

0

0

0

 

Ostala tijela

Ukupno

Predsjednica

Potpredsjednica

Članica

Žena

%

Državnoodvjetničko vijeće iz reda zastupnika

2

0

0

0

0

Državno sudbeno vijeće iz reda zastupnika

2

0

0

0

0

Državno povjerenstvo za procjenu štete od elementarnih nepogoda iz reda zastupnika

7

1

0

1

28,6

Nacionalno vijeće za vode iz reda zastupnika

8

0

0

2

25

Savjet za robne zalihe iz reda zastupnika

3

0

0

1

33,3

Otočno vijeće iz reda zastupnika

3

0

0

0

0

Nadzorni odbor Financijske agencije iz reda zastupnika

1

0

0

0

0

Savjet Javne ustanove Spomen područja Jasenovac iz reda zastupnika

1

0

0

0

0

Ukupno

-

1

0

4

-