9. saziv Hrvatskoga sabora (14.10.2016.)

Darko Parić (SDP)

Parić, Darko

Rođen je 28. ožujka 1977. u Gučoj Gori (Travnik, Bosna i Hercegovina). Završio Fakultet elektrotehnike, strojarstva i brodogradnje u Splitu (VSS - diplomirani inženjer elektrotehnike). 

Kontakt: 
Klub zastupnika Socijaldemokratske partije Hrvatske
Telefon: 01/4569 313; 01/6303 065
Faks: 01/4569 535
e-mail: klubsdp@sabor.hr
 

Početak obnašanja zastupničkog mandata:

14.10.2016.

Stranačka pripadnost:

Dužnosti u saboru:

Prethodne dužnosti u saboru:

Izabran:

  • lista Socijaldemokratske partije Hrvatske, Hrvatske narodne stranke - liberalnih demokrata, Hrvatske seljačke stranke i Hrvatske stranke umirovljenika

Izborna jedinica: