9. saziv Hrvatskoga sabora (14.10.2016. - 22.7.2020.)

Darko Parić (SDP)

Parić, Darko

Rođen je 28. ožujka 1977. u Gučoj Gori (Travnik, Bosna i Hercegovina). Završio Fakultet elektrotehnike, strojarstva i brodogradnje u Splitu (VSS - diplomirani inženjer elektrotehnike). 

Početak obnašanja zastupničkog mandata:

14.10.2016.

Datum završetka mandata:

22.07.2020.

Stranačka pripadnost:

Dužnosti u saboru:

Prethodne dužnosti u saboru:

Izabran:

  • lista Socijaldemokratske partije Hrvatske, Hrvatske narodne stranke – liberalnih demokrata, Hrvatske seljačke stranke i Hrvatske stranke umirovljenika

Izborna jedinica: