5. saziv Hrvatskoga sabora (22.12.2003. - 11.1.2008.)

Neven Mimica (SDP)

Mimica, Neven

Rođen je 12. listopada 1953. u Splitu (Hrvatska). Završio Ekonomski fakultet u Zagrebu (VSS – ekonomist), magistar znanosti. 

Početak obnašanja zastupničkog mandata:

23.12.2003.

Datum završetka mandata:

11.01.2008.

Promjene tijekom zastupničkog mandata:

  • 15. lipnja 2004. prestao biti nezavisni zastupnik, a postao članom Socijaldemokratske partije Hrvatske
  • dana 23. prosinca 2003. zastupnik je, prestankom mirovanja zastupničkog mandata, nastavio obnašati zastupničku dužnost
  • zastupniku je započelo mirovanje zastupničkog mandata 22. prosinca 2003.

Stranačka pripadnost:

Izabran:

  • lista Socijaldemokratske partije Hrvatske, LIBRE-stranke liberalnih demokrata i Liberalne stranke

Izborna jedinica: