9. saziv Hrvatskoga sabora (14.10.2016.)

Ivan Lovrinović (PH)

Lovrinović, Ivan

Rođen je 7. ožujka 1960. u Gučoj Gori (Travnik, Bosna i Hercegovina). Završio Ekonomski fakultet u Zagrebu (VSS - diplomirani ekonomist, doktorat s područja društvenih znanosti; sveučilišni nastavnik). 

Kontakt: 
Klub zastupnika Živog zida i Promijenimo Hrvatsku
Tajnica Kluba: mr. sc. Ivana Kolovrat
Telefon: +385 1 4569 504, 4569 403
Fax: +385 1 4569 733
E-mail: klubzz-ph@sabor.hr

Početak obnašanja zastupničkog mandata:

14.10.2016.

Stranačka pripadnost:

Dužnosti u saboru:

Članstvo u međuparlamentarnim skupinama prijateljstva:

Izabran:

  • lista Živog zida, Promijenimo Hrvatsku, Akcije mladih i Abecede demokracije

Izborna jedinica: