9. saziv Hrvatskoga sabora (14.10.2016. - 22.7.2020.)

Boris Lalovac (SDP)

Lalovac, Boris

Rođen je 16. studenoga 1976. u Splitu. Završio Fakultetu za turizam i vanjsku trgovinu u Dubrovniku Sveučilišta u Splitu te magistrirao financije i fiskalnu politiku na Ekonomskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu (VSS - diplomirani ekonomist, magistar u području društvenih znanosti, polje ekonomije).

Početak obnašanja zastupničkog mandata:

14.10.2016.

Datum završetka mandata:

22.07.2020.

Stranačka pripadnost:

Dužnosti u saboru:

Prethodne dužnosti u saboru:

Izabran:

  • lista Socijaldemokratske partije Hrvatske, Hrvatske narodne stranke – liberalnih demokrata, Hrvatske seljačke stranke i Hrvatske stranke umirovljenika

Izborna jedinica: