8. saziv Hrvatskoga sabora (28.12.2015. - 14.10.2016.)

Boris Lalovac (SDP)

Lalovac, Boris

Rođen je 16. studenoga 1976. u Splitu. Završio Fakultetu za turizam i vanjsku trgovinu u Dubrovniku Sveučilišta u Splitu te magistrirao financije i fiskalnu politiku na Ekonomskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu (VSS - diplomirani ekonomist, magistar u području društvenih znanosti, polje ekonomije).

Početak obnašanja zastupničkog mandata:

28.12.2015.

Datum završetka mandata:

14.10.2016.

Promjene tijekom zastupničkog mandata:

  • zastupniku je započelo mirovanje mandata danom 28. prosinca 2015.; zamjenica zastupnika je Kristina Ikić-Baniček
  • zastupniku je prestalo mirovanje mandata dana 30. siječnja 2016.

Stranačka pripadnost:

Dužnosti u saboru:

Izabran:

  • lista Socijaldemokratske partije Hrvatske, Hrvatske narodne stranke - liberalnih demokrata, Hrvatske stranke umirovljenika, Hrvatskih laburista - stranke rada, Autohtone - hrvatske seljačke stranke i Zagorske stranke

Izborna jedinica: