9. saziv Hrvatskoga sabora (14.10.2016.)

Klub zastupnika Istarskog demokratskog sabora, Primorsko-goranskog saveza i Liste za Rijeku

Prethodni članovi

Kontakti

Klub zastupnika Istarskog demokratskog sabora, Primorsko-goranskog saveza, Liste za Rijeku
Tajnica Kluba: Katarina Licul
Telefon: 01/ 45 69 533
Faks: 01/ 45 69 498 
e-mail: klubids@sabor.hr