9. saziv Hrvatskoga sabora (14.10.2016. - 22.7.2020.)

Boris Miletić (IDS)

Miletić, Boris

Rođen je 2. rujna 1975. u Puli. Završio Fakultet ekonomije i turizma u Puli Sveučilišta u Rijeci (VSS – diplomirani ekonomist).

Početak obnašanja zastupničkog mandata:

14.10.2016.

Datum završetka mandata:

22.07.2020.

Promjene tijekom zastupničkog mandata:

  • zastupniku je započelo mirovanje mandata dana 7. prosinca 2018.; zamjenik zastupnika je Emil Daus

Stranačka pripadnost:

Izabran:

  • lista Istarskog demokratskog sabora, Primorsko goranskog saveza i Liste za Rijeku

Izborna jedinica: