9. saziv Hrvatskoga sabora (14.10.2016. - 22.7.2020.)

Siniša Hajdaš Dončić (SDP)

Hajdaš Dončić, Siniša

Rođen je 29. lipnja 1974. u Zaboku. Završio Ekonomski fakultet u Zagrebu (VSS - doktor ekonomskih znanosti).

Početak obnašanja zastupničkog mandata:

14.10.2016.

Datum završetka mandata:

22.07.2020.

Stranačka pripadnost:

Dužnosti u saboru:

Prethodne dužnosti u saboru:

Članstvo u međuparlamentarnim skupinama prijateljstva:

Izabran:

  • lista Socijaldemokratske partije Hrvatske, Hrvatske narodne stranke – liberalnih demokrata, Hrvatske seljačke stranke i Hrvatske stranke umirovljenika

Izborna jedinica: