8. saziv Hrvatskoga sabora (28.12.2015. - 14.10.2016.)

Mario Habek (SDP)

Habek, Mario

Rođen je 16. svibnja 1972. u Varaždinu. U Visokoj poslovnoj školi "Libertas" u Zagrebu završio specijalistički diplomski stručni studij Turističkog i hotelskog menadžmenta (stručni specijalist za turistički i hotelski menadžment, struč. spec. oec.). 

Početak obnašanja zastupničkog mandata:

28.12.2015.

Datum završetka mandata:

14.10.2016.

Stranačka pripadnost:

Dužnosti u saboru:

Izabran:

  • lista Socijaldemokratske partije Hrvatske, Hrvatske narodne stranke - liberalnih demokrata, Hrvatske stranke umirovljenika, Hrvatskih laburista - stranke rada, Autohtone - hrvatske seljačke stranke i Zagorske stranke

Izborna jedinica: