8. saziv Hrvatskoga sabora (28.12.2015. - 14.10.2016.)

Odbor za izbor, imenovanja i upravne poslove

O odboru

Djelokrug rada

– priprema i podnosi Saboru prijedlog za izbor i razrješenje predsjednika, potpredsjednika i članova radnih tijela Sabora
– predlaže imenovanje i opoziv predstavnika Sabora u određena državna i druga tijela i udruge
– predlaže izbor, imenovanja, razrješenja i opoziv drugih dužnosnika koje bira, odnosno imenuje Sabor, ako zakonom nije drugačije određeno
– utvrđuje i Saboru podnosi prijedloge propisa o materijalnim pravima zastupnika u Saboru
– u postupku donošenja zakona i drugih propisa ima prava i dužnosti matičnoga radnog tijela u području koje se odnosi na radne odnose, plaće i druga primanja dužnosnika – donosi pojedinačna rješenja o stalnoj novčanoj naknadi i drugim primanjima zastupnika te plaćama dužnosnika koje imenuje i razrješuje Sabor i njegova radna tijela, ako zakonom nije drugačije određeno
– donosi odluke o mjerilima za utvrđivanje primanja i naknadama troškova znanstvenim, stručnim i javnim djelatnicima koji su članovi radnih tijela Sabora ili su uključeni u njihov rad
– donosi pojedinačna rješenja o mjesečnoj novčanoj naknadi znanstvenim, stručnim i javnim djelatnicima, koji su članovi radnih tijela Sabora
– obavlja i druge poslove određene ovim Poslovnikom i zakonom.

Sjednice

Ukupno rezultata: 0
Kliknite Pretraži ili odaberite dodatni filter.