9. saziv Hrvatskoga sabora (14.10.2016.)

Bojan Glavašević (NZ)

Glavašević, Bojan

Rođen je 26. srpnja 1984. u Vukovaru. Završio Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, smjer lingvistike i sociologije (VSS- diplomirani lingvist i diplomirani sociolog).

Kontakt:
Klub zastupnika Hrvatske stranke umirovljenika, SNAGA-e i nezavisnih zastupnika
Telefon: 01/ 6303 967
Faks: 01/6303 003
e-mail: klubnz@sabor.hr 

Početak obnašanja zastupničkog mandata:

14.10.2016.

Promjene tijekom zastupničkog mandata:

  • zastupnik je dana 27. kolovoza 2018. prestao biti članom Socijaldemokratske partije Hrvatske te je nastavio obnašati zastupničku dužnost kao nezavisni zastupnik

Stranačka pripadnost:

Nezavisni

Dužnosti u saboru:

Prethodne dužnosti u saboru:

Članstvo u međuparlamentarnim skupinama prijateljstva:

Izabran:

  • lista Socijaldemokratske partije Hrvatske, Hrvatske narodne stranke - liberalnih demokrata, Hrvatske seljačke stranke i Hrvatske stranke umirovljenika

Izborna jedinica: