7. saziv Hrvatskoga sabora (22.12.2011. - 28.12.2015.)

Višnja Fortuna (HSU)

Fortuna, Višnja

Rođena je 28. srpnja 1953. u Bjelovaru. Završila Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu (VSS - diplomirana socijalna radnica, magistra socijalne psihijatrije i sociopatologije).

Početak obnašanja zastupničkog mandata:

22.12.2011.

Datum završetka mandata:

28.12.2015.

Promjene tijekom zastupničkog mandata:

  • zastupnici je započelo mirovanje mandata danom 13. prosinca 2013.; dužnost zamjenice zastupnice započela je 13. prosinca 2013. obnašati Marija Ilić

Stranačka pripadnost:

Prethodne dužnosti u saboru:

Izabrana:

  • lista Socijaldemokratske partije Hrvatske - Hrvatske narodne stranke - Liberalnih demokrata - Istarskog demokratskog sabora - Hrvatske stranke umirovljenika

Izborna jedinica: