7. saziv Hrvatskoga sabora (22.12.2011. - 28.12.2015.)

Odbor za zdravstvo i socijalnu politiku

O odboru

Djelokrug rada

– poslovi utvrđivanja i praćenja provođenja politike, a u postupku donošenja zakona i drugih propisa Odbor ima prava i dužnosti matičnoga radnog tijela u područjima koja se odnose na: 
– zdravstvenu zaštitu i organizaciju zdravstvene službe 
– suzbijanje bolesti ovisnosti 
– socijalnu skrb 
– prava osoba s invaliditetom 
– zaštitu prognanih i raseljenih osoba 
– zaštitu starih i imovinski nezbrinutih osoba te druga pitanja socijalne politike i zdravstva. 

Članstvo

Imenovani članovi

dr. sc. Hrvoje Minigo, iz reda predstavnika Hrvatske liječničke komore
Slava Šepec, iz reda predstavnika Hrvatske komore medicinskih sestara
mr. sc. Hrvoje Pezo, iz reda stručnjaka u području zdravstva
Zinka Bratuša, iz reda stručnjaka u području zdravstva
dr. sc. Mario Zovak, iz reda stručnjaka u području zdravstva
mr. sc. Bernardica Juretić, iz reda stručnjaka u području socijalne politike

Sjednice

Ukupno rezultata: 0
Kliknite Pretraži ili odaberite dodatni filter.