7. saziv Hrvatskoga sabora (22.12.2011. - 28.12.2015.)

Dražen Đurović (HDSSB)

Đurović, Dražen

Rođen je 8. lipnja 1970. u Zagrebu. Završio Medicinski fakultet u Zagrebu (VSS - doktor medicine, kirurg).

Početak obnašanja zastupničkog mandata:

22.12.2011.

Datum završetka mandata:

28.12.2015.

Članstvo u međuparlamentarnim skupinama prijateljstva:

Izabran:

  • lista Hrvatskog demokratskog saveza Slavonije i Baranje

Izborna jedinica: