7. saziv Hrvatskoga sabora (22.12.2011. - 28.12.2015.)

Izvršni odbor Nacionalne grupe Hrvatskoga sabora pri Interparlamentarnoj uniji

O izaslanstvu

Hrvatski je sabor na 3. sjednici 24. veljače 2012. donio Odluku o izboru Izvršnog odbora Nacionalne grupe Hrvatskoga sabora pri Interparlamentarnoj uniji.

Nacionalna grupa Hrvatskoga sabora, prema Odluci o osnivanju, uspostavlja kontakte i razmjenjuje iskustva s parlamentima i zastupnicima drugih zemalja, te sudjeluje u međunarodnoj suradnji na razini parlamenata. U Interparlamentarnoj uniji Hrvatski sabor ima stalno izaslanstvo od 7. rujna 1992. godine.

Interparlamentarna unija (IPU) osnovana je 1889. godine kao međunarodna organizacija parlamenata suverenih država sa sjedištem u Ženevi. Danas ona okuplja zastupnike nacionalnih parlamenata, koji u svom radu razmatraju pitanja od međunarodnog značaja, doprinose promicanju zaštite ljudskih prava i pomažu u konsolidaciji predstavničkih institucija širom svijeta. Organizacija djeluje u skladu s idejama vodiljama: sloboda, mir u svijetu, jednakost i poštivanje demokratskih načela. Trenutačno IPU okuplja 164 parlamenta i deset pridruženih članova.