6. saziv Hrvatskoga sabora (11.1.2008. - 22.12.2011.)

Brankica Crljenko (SDP)

Crljenko, Brankica
Rođena je 15. rujna 1965. u Sisku. Završila Pravni fakultet (VSS - magistra socijalnog rada). Kontakt: Telefon: 01/45 69 313; 63 03 065 e-mail: klubsdp@sabor.hr

Početak obnašanja zastupničkog mandata:

11.01.2008.

Datum završetka mandata:

22.12.2011.

Stranačka pripadnost:

Izabrana:

  • lista Socijaldemokratske partije Hrvatske

Izborna jedinica: